pakostane

Sakralni spomenici

  • Crkva Sv. Justina - stoji na istoimenom otoku direktno ispred centra Pakoštana, izgradena je 1794 na temeljima starije crkve. Kraj crkve sv. Justina je staro groblje.
  • Crkva sv. Mihovila - stara župna crkva sagrađena je 1694, ima ukupno četiri oltara od kojih je najveći napravljen od drveta.Crkva je bila posvećena 1715 i to pokazuje natpis na spomen-ploči u crkvi. Oko crkve sv. Mihovila bilo groblje.
  • Crkva Uzašašća Gospodinova - trenutna župna crkva u središtu Pakoštana sagrađena od kamena 1906 prema planovima arhitekta Cyril Ivekovića. Sada velika trobrodna crkva skriva dio stare crkve. Crkva ima šest oltara i na glavnom oltaru je veličanstvena oltarna slika Uzašašće i svetohranilište. Mramorni oltari sa strane crkve nazvani su po Gospi od Ružarija s kipom sv. Antuna Padovanskog i kipom i sv. Roka. U crkvi je također kameni oltar okrenut prema narodu, kamena propovjedaonica, krstionica, dvije zdjele i sakristija. Crkva je posvećena 1912 nadbiskupom Vinko Pulišićem.Crkva je glavna crkva Pakoštane.
  • Crkva sv. Roka sagrađena je u 18. stoljeću u blizini župnog dvora, kasnije je postala konoba i preuredena je u skladište.
  • Crkva sv. Marije sagrađena je u 13. stoljeću, bila je uništena u 17. stoljeću, kada se posljednji put spominje. Smještena je u području zvanom "Crkvine" u blizini Vranskog jezera.