pakostane

Grad Šibenik

Dalmatinski grad Šibenik nalazi se oko 40 km od Pakoštana, leži na ušću rijeke Krke u more. Osim povijesnog središta sa labirintom uskih romantičnih uličica ima jedinstvenu katedralu sv. Jakova, koja je zapisana na popisu Svjetske kulturne baštine UNESCO, jer je bila izgradena samo od hrvatskog vapenca i mramora. Izniman je svod krova, već graditelj Nikola Firentinac znao konstruirati od medusobno povezanih kamenih komada.