pakostane

Cerovačke špilje

Cerovačke špilje nalaze se između Like i Dalmacije, oko 75 km od Pakoštana na nadmorskoj visini od 650 m, na rubu Like i Dalmacije kraj grada Gračaca. Sustav nekoliko jama, sastoji se od tri špilje, Gornja, Srednja i Donja špilja koji je oko 4 km dug, od toga prvih 700 m Gornje i Donje špilje otvoreno je za javnost. Cerovačke špilje su najbogatije ukrašene stalaktitima u Hrvatskoj i  bogate su nalazima iz davne prošlosti kao i tragovima špiljskog medvjeda na zidovima. U špilji je konstantna temperatura od 5 do 11 °C.